ინგლისური ენის კურსი


იწყება მიღება ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსზე ონლაინ ჯგუფური მეცადინეობებისთვის A1 ,A2,B1, B2, C1. ლექციები ჩატარდება კვირაში 2 ჯერ, თითოეულ ჯგუფში არაუმეტეს 2-3 მოსწავლე.
ლექციები იქნება საინტერესო და ინტერაქტიული, დატვირთული ლექსიკური და გრამატიკული მასალით.
https://www.facebook.com/events/5253680988016407/


Leave a Reply

Your email address will not be published.